Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dijous, 26 de novembre

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

PROJECTES PROPOSATS PEL FINANÇAMENT DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

5 de gener de 2009


El Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de novembre, del Fondo Estatal de Inversión Local, té com objectiu la inversió pública en l’àmbit local, mitjançant el finançament d’obres de nova planificació i execució immediata. Aquest decret ha d’afavorir i dinamitzar la creació de nous llocs de treball i reforçar la capitalització dels municipis.


A Sant Cebrià de Vallalta, en relació al cens d’habitants de 2007, li correspon un finançament de 544.239 €.

Els projectes que s’han presentat fins ara al Ministerio de Administraciones Públicas, son els que s’exposen a continuació i s’han seguit rigorosament els criteris donats pel govern estatal pel que fa a les obres a dur a terme, prioritzant la contracció d’aturats per la seva realització.


PROJECTES

Projecte bàsic i executiu ampliació vestuaris camp d'esports municipals

Memòria i estudi descarrega

Plànols descarrega

Amidaments descarrega

Plec de clàusules econòmico-administratives descarrega


Projecte bàsic i executiu adequació de local per caserna de la Policia Local

Memòria descriptiva descarrega

Plànols descarrega

Amidaments descarrega

Plec de clàusules econòmico-administratives descarrega


Millora dels espais comuns de l'escola bressol "El Rial"

Memòria descriptiva descarrega

Plànols descarrega part 1 , part 2 , part 3 , part 4, part 5

Amidaments descarrega

Plec clàusules econòmico-administratives descarrega


Millora de la seguretat i senyalització en els accessos a les urbanitzacions del municipi

Memòria descriptiva descarrega

Plec de clàusules econòmico-administratives descarrega

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219